Translate

2018年8月8日 星期三

歐洲小車完勝日本小車,為何香港人堅持買日本小車?

福士Golf贏盡國際大奬,性能優越,完勝日本小車,為何得不到香港人欣賞呢?


1395cc勝過日系1500cc,因為配置反應敏捷的七前速DSG雙離合器波箱,0至100公里只需9.3秒,尤其去到上斜路段,傳統五前速波箱,一波太慢,二波冇力,最新CVT無段變速反應慢,但對比七前速DSG,已經輕易上到3波,將日系小車拋離,雖然未至於「見到尾燈當你贏」,但已經令人另眼相看。

(福士的波箱十分強勁,但容易損壞,卻令人卻步。)
有一次我駕駛Golf過不及一個十字路口,局住停車,車內警示突然響起,原來行人在我車後過馬路,接近車後感應器所致。車前車後各有四個感應器,只要有外物貼近,會立刻警示,並會在顯示器展示外物貼近程度。除了泊車,與前車太近也會提醒,十分安全。

(日系車最勁也不過是後視鏡頭,當入R檔就會自動開,主要是用作泊車。但這個感應,前後也照顧到,面對香港許多「死亡停車場」,福士明顯佔優。)
二次碰撞預煞系統,當第一次交通意外發生,車輛由於損壞或駕駛者受傷,不能有效制動車輛,以致車輛仍然會慣性前進,造成二次碰撞,令傷亡增加。二次碰撞預煞系統會在第一次意外後,自動啟動煞車系統,讓車輛慢慢停下來,減少二次碰撞的傷亡。

(當車輛慢溜,受傷駕駛者有充足時間控制車輛,避免意外再發生。)

1500cc的小車,一定係前置前驅,即是前置引擎、前輪驅動。前驅車的好處是省油,但過彎時卻有轉向不足的情況,因為過彎時重心前移並外側,會令過彎內側前輪突破抓地極限,失去轉向作用,XDS電子差速鎖正正是在抓地力很少的內側驅動輪施加制動,補償轉向不足的問題。

(當過彎時,重心前移及外側,入彎內側前輪明顯抓地力及磨擦力不足,以致轉向動力不夠。)
Golf配備電子手制,當車輛停下來時,自動上鎖,不必拉手制,十分方便,當一俾油,自動解鎖。無需長期踏著腳制,也不會溜前溜後,十分安全。

(自動手制在日系車輛,未聞之。)
高速公路的穩定性,入彎傾側輕微,上斜轉波快,安全度高⋯

但面對香港人性急的特質,香港路面車多路窄,開一步、停一步⋯波箱很快打柴,維修貴、零件難搵,保養期一過,車主急急放車。

其實要保養好架車,駕駛方法及態度也是關鍵。

七前速DSG雙離合器波箱的優點是很快轉波段,因為雙離合器,一個負責一、三、五、七波,一個負責二、四、六波,能夠不切斷動力下完成轉波,加上每一個波段的距離很細,故入D波,很快便會由一波跳到二波⋯在香港路面車多路窄的環境,架車經常一波跳二波,再煞車減速跳一波,一俾油又跳二波,不住短時間一二波來回,波箱很快打柴了⋯。

沒有留言:

張貼留言

香港人不是要獨立,而是直布羅陀的高度自治

(直布羅陀位於西班牙南端,於1713年西班牙割讓給英國,握住地中海的咽喉,戰略地位十分重要。) (2009年世界小姐冠軍kaiane Aldorino Lopez,現任直布羅陀巿長。直布羅陀是英國領土,卻享有高度自治,除了外交與國防外,內政全面自治。這正是香港人所...